Angličtina pro nejmenší? Určitě ano!

Má smysl angličtina už u předškolních dětí? Nejsou kurzy angličtiny pouhým vyhazování peněz, když děti ještě neumí číst a psát? Většina odborníků se shodne, že rozhodně ne. Děti totiž absorbují veškeré znalosti a vědomosti do 5 let věku automaticky a bez vědomého úsilí. U starších dětí již mluvíme o učení, protože se slovíčka, výslovnost nebo gramatiku musí již vědomě učit. U dospělých je nutné při učení cizího jazyka tvrdě pracovat a míra vynaloženého úsilí u učení je značná. Rada tedy zní: s angličtinou začněte u dětí co nejdříve!

Jako v rodném jazyce

Jak takové učení u malých dětí probíhá? Předně musí jít o přirozenou formu učení pomocí písniček, básniček, jednoduchých říkadel a formou hry. Ideální jsou kurzy pro nejmenší v pražské jazykové škole, kam můžete své dítko přihlásit. Lektoři jsou na práci s dětmi v jazykové škole vyškolení a výuka probíhá pomocí metody Wattsenglish, kdy se přirozenou formou děti seznamují s cizím jazykem.

Krok za krokem

Děti se sice lehce naučí slovíčka, jednoduché fráze a slovní spojení, ale důležitým prvkem ve výuce je důslednost. Právě soustavná výuka je klíčem k úspěchu, je proto vhodné navázat na počáteční úspěchy a prohlubovat znalosti v návazných kurzech. Starší děti se postupně kromě poslechu začínají věnovat gramatice a jednotlivým gramatickým jevům, příp. složitějším větným konstrukcím nebo četbě a porozumění textů. Vhodnou motivací v jejich úsilí mohou být Cambridgeské zkoušky.

Zkoušky Young Learners

Mezinárodní zkoušky Young Learners (YLE) jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol a jsou ve třech úrovních Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers. Právě pro tyto zkoušky jsou určené i kurzy Flyers, které dokonale připraví na testování, protože se v jeho rámci prověřují dovednosti žáků v poslechu, psaní i mluveném projevu. Výhodou samotného testování není jen zisk certifikátu, hlavním přínosem je samotná motivace a podpora dalšího rozvoje dítěte.