Slevy na děti

Jedním z opatření, která ulehčují rodinným rozpočtům, je školkovné. Tuto slevu můžete získat za určitých podmínek, jejichž nedodržení může znamenat, že školkovné bude vymáháno zpět.

Sleva na školkovné

V mateřských školách je nedostatek míst, a proto se rodiče o školku starají již krátce po narození dítěte. Od roku 2014 mohou požádat o slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení. Pravidla, za jakých lze o uplatnění slevy na dítě žádat se v průběhu let několikrát měnila. Poslední změna proběhla letos v rámci daňového balíčku pro rok 2018 a podle ní lze uplatnit slevu za každé vyživované dítě, přičemž maximální limit je výše minimální mzdy. Slevu může uplatnit osoba na dítě žijící s ním ve společné domácnosti a je vlastní, osvojené, v péči nahrazující péči rodičů, dítětem druhého z manželů, nebo vnoučetem (jen pokud bylo dítě svěřeno do péče prarodičů.

Školkovné a daň z příjmů fyzických osob

Při uplatnění školkovného je nutné prokázat výši výdajů, které jste za umístění dítěte do předškolního zařízení vydali. Slevu můžete uplatnit v případě, že jste vyživované dítě umístili do:

  • mateřské školy nebo soukromého zařízení schváleného MŠMT
  • dětské skupiny registrované u MŠMT
  • soukromého zařízení odpovídajícího standardům státní mateřské školy

Placené volno při narození dítěte

V současnosti má otec právo na placené volno při narození dítěte, a to na dobu nezbytně nutnou. Prakticky to znamená, že otci bude proplacena náhrada mzdy z doby převozu manželky/přítelkyně do porodnice a zpět domů.

Týden volna v roce 2018

Pro rok 2018 byl schválen nový zákon, který umožní tatínkům vzít si týdenní dovolenou v práci v prvním šestinedělí a stát jim tuto dovolenou proplatí jako peněžitou pomoc v mateřství. Při průměrné mzdě 26 tisíc Kč by tak byla týdenní „otcovská“ například 4.200 Kč. Týdenní „mateřská“ pro otce by měla nahrazovat ušlou mzdu hlavně těm, kteří si vydělají 15 až 25 tisíc za měsíc. Při vyšším výdělku, než je průměrná mzda, by totiž podíl otcovské „mateřské“ postupně klesal.