Víte, že vzdělávání v sociálních službách umožňuje Seduca po celé ČR i online?

Potřebujete pro své zaměstnance zajistit kvalifikační kurz určený pro pracovníky pracující v sociálních službách? Anebo vy sami chcete změnit pole působení a hledáte možnosti, jak absolvovat potřebný kurz, který vám práci tohoto typu umožní? Pak vězte, že vzdělávání v sociálních službách přináší v mnoha městech ČR i formou online kurzů vzdělávací agentura SEDUCA, která má mnohaleté zkušenosti a spoustu spokojených zákazníků.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Pokud je ve vašem hledáčku právě teď kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, anebo víte, že jej budete brzy potřebovat, na webové stránce https://seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach k němu najdete všechny podrobnosti.

Jedná se o kurz s akreditací MPSV, přičemž akreditaci tohoto vzdělávacího programu si můžete stáhnout přímo na webových stránkách Seduca.cz. Cena kurzu je 7 300 Kč za 1 účastníka, přičemž v některých případech je možné uhradit jej prostřednictvím úřadu práce.

Obsah rekvalifikačního kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Bohatý obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách

V obsahu zmíněného kurzu, který je možné absolvovat v mnoha městech, jako např. v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci, Uherském Hradišti, Šumperku, Karlových Varech, Plzni, Náchodě, Opavě, Svitavách, Třebíči atd., je velmi pestrý. Jde v něm o standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikaci, úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie, základy ochrany zdraví, etiku výkonu činnosti pracovníka v soc. službách, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, sociálně právní minimum, metody sociální práce, základy péče o nemocné, základy hygieny, aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogiku volného času, prevenci týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby…

Kompletní informace o kurzu i možnosti jeho absolvování najdete na Seduca.cz.