S odškodněním pracovního úrazu vám pomohou odborníci

S pracovním úrazem se může během života setkat každá z nás. U některých povolání bývá častější, u jiných méně častý, přesto je dobré vědět, co vše je, v případě potřeby zajistit a na co má poškozený pracovník nárok.

Postupy při pracovním úrazu

Pokud se vám během výkonu pracovních povinností stane jakýkoli pracovní úraz, i když dodržujete všechna bezpečnostní opatření, je potřeba jej ihned nahlásit zaměstnavateli, svému nadřízenému nebo odpovědné osobě. Pokud tak neučiníte bezprostředně pro úrazu, zpětně by nemusel být uznán jako pracovní a vy byste neměli možnost žádat odškodnění pracovní úraz. Jestliže se během výkonu pracovních povinností zraníte, máte totiž nárok na maximální odškodnění za újmu, která vám díky tomu vznikla. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni mít uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škody, které vzniknou zaměstnanci při vzniku úrazu nebo dokonce nemoci způsobené povoláním.

Pokud to lze, udělejte si fotozáznam z místa, kde pracovní úraz vznikl a také fotografii úrazu. Jestliže úrazu přihlíželi svědkové, požádejte je o potvrzení průběhu úrazu, které bude zdokumentováno písemnou formou. Vyhnete se pak případným obtížím, které by mohly vzniknout při jednání se zaměstnavatelem nebo pojišťovnou.

Pomohou vám odborníci

Pokud si nejste jisti tím, co všechno pracovní úrazy odškodnění obnáší a co musíte doložit pro kladné vyřízení vaší žádosti, obraťte se na odborníky z První zdravotní poradenské s.r.o. Společnost své služby v této oblasti poskytuje již velmi dlouhou dobu. Díky tomu získala celou řadu cenných zkušeností, které se nyní odrážejí v jejích službách. Kromě toho spolupracuje se zkušenými právníky, kteří budou hájit vaše práva. Svým klientům nabízí prvotní analýzu a konzultaci zdarma. Je však potřeba dodat příslušné, již výše zmíněné materiály. Jako klient nehradíte předem žádné zálohy a odměnu platíte pouze v případě, že je jednání dopadnou kladně ve váš prospěch.